Nieuwsarchief januari-maart 2008

Motorenwijding - Vieringen van de Goede Week en Pasen - Palmzondagviering met Altra Voce - Instapviering eerste communicanten - Ontvang het zegel van de Heilige Geest - Een Portugees getinte viering - Aswoensdagviering - Lichtmisviering - Nieuwjaarsviering - Doopsel van de Heer

Raadpleeg het volledig nieuwsarchief

Motorenwijding


Op zondag 30 maart werd in de eucharistieviering van 9.45 uur alles in het teken geplaatst van de motowijding. Bij het binnenkomen keken de gelovigen nogal verwonderd op door het feit dat een moto vooraan in de kerk stond. Onder de aanwezigen waren ook heel wat motards aanwezig. De heilige mis werd opgeluisterd door de Sint-Michielsband en ingeleid door diaken Curd. Na de eucharistieviering werden aan het portaal van de kerk alle moto’s gezegend.

Vieringen van de Goede Week en PasenOp Witte Donderdag werd om 17.30 uur een plechtige eucharistieviering gehouden met als voorganger priester Noël en opgeluisterd door het Sint-Elooiskoor. Naast de voetwassing hadden we ook nog de ziekenzalving.
Op Goede Vrijdag werd om 15 uur een gebedswake gehouden die begon met psalm 22, gevolgd door het lang evangelie, waarna de voorbeden, de kruishulde en de uitreiking van de communie.
Stille Zaterdag werd gevierd op Sint-Pius X voor de federatie.
Pasen werd feestelijk ingezet met een eucharistieviering om 9.45 uur, opgeluisterd door het Sint-Elooiskoor. In deze eucharistieviering werd de vernieuwing van de doopbeloften gehouden, werden de gelovigen besprenkeld met gewijd water en bij de communie kreeg iedereen een steen met het woordje ‘Leef’ erop. Ook de eucharistieviering van 17 uur kende dezelfde gegevens als in de mis van 9.45 uur en werd op een mooie wijze opgeluisterd door het koor Alfabet.
Alles bij mekaar kunnen we zeggen dat deze dagen op een grootse wijze werden gevierd en kon men rekenen op een groot aantal aanwezigen.

Palmzondagviering met Altra Voce
De Goede Week werd op zondag 16 maart ingezet met de Palmzondagviering, die in het kader van de concertmissen "Missa Solemnis" werd opgeluisterd door het Kortrijks gemengd koor Altra Voce o.l.v. Sabine Haenebalcke. Koen Cosaert bespeelde het orgel. Na de wijding van de palmen werd de feestelijke intrede van Jezus in Jeruzalem herdacht onder het zingen van “And the Glory of the Lord” uit de Messiah van G. F. Händel. Het voorlezen van het lijdensevangelie werd afgewisseld met de uitvoering van de koralen uit de Johannespassie van J. S. Bach. Deze koralen sluiten aan bij het evangelie en zijn een beschouwing over het lijden van Jezus: Christus die ons zalig maakt, heeft geen kwaad begaan. – Wanneer ik kwaad heb gedaan, beroer dan mijn geweten. – Geef ons geduld in lijdenstijd, gehoorzaamheid in lief en leed. – Waarmee zou uw erbarmen kunnen worden vergeleken? – Door jouw gevangenschap, Zoon van God, is voor ons de vrijheid gekomen. – Verschijn mij, in dagen van nood, als een beeld van troost.
Het is reeds het vierde jaar op rij dat Altra Voce het lijdensevangelie op Palmzondag met deze koralen uit de Johannespassie ondersteunt, en de bomvolle kerk bewijst dat zowel de hoogstaande artistieke prestatie van koor en dirigent als het intens religieuze karakter van deze gezangen veel mensen aanspreekt.
Tijdens de communie luisterden we naar het Magnificat van Charles Stanford, een uitbundig voorbeeld van Britse koormuziek.
Als slotlied bracht Altra Voce het beroemde Alleluiah uit de Messiah van Händel. Hierin wordt de triomf van God bezongen. Op die manier kregen we aan het begin van de Goede Week al een vooruitblik op de vreugde van de Verrijzenis.
Na de viering konden de gelovigen naar aloude gewoonte de gewijde palm mee naar huis nemen. Er was ook gelegenheid om producten van activiteitencentrum “de Bolster“ aan te schaffen.
Op vrijdag 18 april om 20.15 uur brengt Altra Voce in de Sint-Pius X kerk de integrale uitvoering van Händels Messiah.
De volgende Missa Solemnis in de Sint-Elooiskerk vindt plaats op Pinksteren 11 mei met Inge Van de Kerkhove, sopraan, en Jan Christiaens, orgel.

Eric Dejonghe

Instapviering eerste communicanten

Op zondag 9 maart werd in de eucharistieviering van 9.45 uur de instapviering van de eerste communicanten van het Sint-Amandscollege samen met de vormelingen gevierd. Onder het thema van de handen, kwamen de eerste communicanten aan de hand van telkens een vormeling de kerk binnen. Priester Geert, als celebrant, verwelkomde zowel de eerste communicanten en hun familie als de vormelingen. De eerste communicanten verzorgden bij de aanvang van de eucharistieviering een welkomliedje:

“Wij zijn blij!
Wij verlangen naar onze eerste communiemis.
Nog 6 weken en ’t is feest
va en moe doen jullie mee?
va en moe doen jullie mee?

O wat verlang ik toch zo hard,
Jezus komt dan in mijn hart.
Ik krijg dan de eerste keer:
brood en wijn van de Heer,
brood en wijn van de Heer.”

De eerste lezing was een verhaal over een kleine en grote hand.
Tijdens de homilie vroeg priester Geert een eerste communicant en een vormeling bij zich en stelde hen heel wat vragen.
Tijdens het Onze Vader werden ze allen uitgenodigd om een kring te maken rond het altaar.
Op het einde van de mis mochten de eerste communicanten nogmaals hun liedje ten best geven, dat onthaald werd op applaus door de gelovigen.
Priester Geert had een wens naar de ouders toe. Deze was om iedere morgen een kruisje te geven aan hun kind met de woorden: ‘God zegene je en beware je.’

Ontvang het zegel van de Heilige Geest

Op weg naar het Vormsel brachten de Vormelingen van de Sint-Elooisparochie ons op zondag 24 februari een schitterende viering met véél symboliek over het Vormsel.
Want het vormsel is de eigenlijke zending van de heilige Geest, in de dubbele betekenis van het woord zending. Iedere gevormde ontvangt met dit sacrament de gave van Gods Geest die over ons gezonden wordt, maar deze zending betekent ook dat wij zelf gezonden zijn om de verzoening in de wereld uit te dragen.
In de zalving krijgt de vormeling de kracht om deze zending ook waar te maken, opdat zij die gezonden zijn, gezond zouden zijn. Maar de zalving is ook een zegel, want zoals het doopsel de mens ,zonder uitzondering, aan Gods naam verbindt, zo bezegelt het vormsel dat wij bij God behoren door in de zalving op Christus te lijken.
Priester Geert gaf met zijn eigen stijl de Vormelingen een kort maar krachtig gebed mee : “Kom Heilige Geest”. Het is een kort, oud en schitterend gebed (klik hier voor een verdere beschouwing bij dit gebed).
De viering werd opgeluisterd door het Kortrijkse Kinderlandkoor. De 42 jonge stemmen brachten ons een tip-top modern en verzorgd spektakel, dat door iedereen gesmaakt werd.

Een Portugees getinte viering

Een Braziliaans koor uit Brussel luisterde de viering van zondag 17 februari op. Hun meeslepende Portugese klanken brachten de ganse kerkgemeenschap in vervoering. Er werd dan ook spontaan mee geklapt tijdens het vredeslied. Maar deze fantastische groep was er niet alleen om vocaal de eredienst op te fleuren maar om Haïti onder de aandacht brengen.
Broederlijk Delen weet je wel? Haïti een straatarm land, buurland van de Dominicaanse Republiek kortweg de Dominicaanse geheten, een zonbestemming van velen vol dure hotels, en slechts afgescheiden van Haïti door een bergketen. En toch, Haïti is straatarm. Westerlingen betalen vlot enkele duizenden euro's voor witte stranden en enkele weken nietsdoen. In Haïti (geen 50km verder) leeft 80% van de bevolking met 1,5 euro per dag.
De slagzin van Broederlijk Delen ‘Haïti heeft ook talent’ onderstreept de typische zienswijze van Broederlijk Delen: ze geven het talent van mensen alle kansen en zorgen ervoor dat zij hun eigen plannen kunnen uitvoeren in de strijd tegen armoede en onrecht. Op lange termijn is dit de meest duurzame manier van werken, met blijvende resultaten.
En hoe kunnen wij helpen ? Financieel kunnen we Broederlijk Delen steunen via de omhalingen in de Kerk. Of we kunnen de lokale bevolking op een andere manier steunen : door fair-trade voedingswaren te kopen. Op die manier krijgt de lokale Haïtiaanse boer een afzetmarkt voor zijn producten. Hier alvast een Haïtiaans receptje om duimen en vingers bij af te likken. Ingrediënten te vinden in iedere wereldwinkel.

DOUS KOKOYE (kokoskoekjes)
- 125 g geraspte kokosnoot
- een snuifje kaneel
- een snuifje nootmuskaat
- bio-limoen of citroen
- een geutje melk
- een half kopje rietsuiker
Recept:
- Breng 1 kopje water aan de kook en kruid met kaneel, nootmuskaat en de geraspte schil van een biolimoen of citroen. Voeg dit toe aan de geraspte kokosnoot en voeg een half kopje rietsuiker en een geutje melk toe.
- Laat garen op een zacht vuurtje en roer geregeld om met een houten lepel.
- Wanneer de mengeling bruin kleurt en loskomt van de bodem, haal je de kookpot van het vuur. Goed omroeren en op een bakplaat uitsmeren. Laat koud worden en snijdt de koek daarna in kleinere vierkantjes.
Smakelijk!

Bart T’Joens

Aswoensdagviering


De eucharistieviering op aswoensdag in Sint-Elooi was ingetogen en zeer sfeervol.
Er was een goede opkomst met deelname van het praktisch voltallig Sint-Elooiskoor, de vormelingen met ouders, grootouders en natuurlijk ook onze talrijke, regelmatige kerkgangers.
We begonnen de viering met het verbranden van oude palm. Voor het evangelie werd die asse de kerk binnengebracht om gebruikt te worden voor het opleggen van de assekruisjes.
In zijn homilie legde priester Noël uit wat de vastentijd, de voorbereiding op het hoogfeest van Pasen voor ons christenen van de 21ste eeuw mag betekenen.
Gerechtigheid doen: rechtvaardig zijn in al uw doen en laten op alle niveaus; durven opkomen voor het juiste en de waarheid. Uw nek durven uitsteken als de mens naast u onrecht wordt aangedaan.
Bidden: misschien speciale aandacht voor een kort morgen en avondgebed, een kruisteken maken, een onze vader bidden. Kunnen wij tijdens de vastenperiode het kruis van Jezus een centrale plaats geven in onze woonkamer en regelmatig een kaarsje voor branden?
Vasten: kunnen we met zijn allen eens proberen zorgzaam om te gaan met de natuur, met alles wat die natuur ons geeft. Misschien moeten we wat milieu bewuster leven; opletten voor de “ecologische voetafdruk” die we in onze westerse wereld achterlaten.
In een rustige, serene sfeer werden door priester Noël en diaken Dirk de assekruisjes opgelegd.
“Gedenk mens, dat ge uit stof en as genomen zijt en tot stof en as zult wederkeren”.
Indringende woorden, een voudig maar met een diepe betekenis.
Wij mensen zijn passanten op deze wereld, we komen en we gaan weer, maar onze uiteindelijke bestemming ligt bij God zelf.

Reis door de woestijn

De wildernis is dor, en ver ’t beloofde land
en de oasen ben ik lang voorbij.
Ik word door honger en door moeheid overmand,
de hete zon verschroeit en pijnigt mij.
En ontvereden raap ik, ’t manna van de grond,
weerbarstig drink ik ’t water uit de rots;
ik denk aan ’t schone land Egypte en mijn mond
zegt Farao’s naam en niet de naam van God.
Steeds denk ik weer terug aan wat God van mij nam:
doodarm in de woestijn, is dit mijn lot?
Tot Hij vanaf de berg, waarop Hij nederkwam,
luid proclameert: “Ik ben de Heer, uw God!”
Dan buig ik ’t hoofd en zwijg. Mijn God, Hij is de Heer!
Hij houdt nog zoveel schatten in Zijn hand.
Hij gaf mij veel, maar mij wacht nog oneindig meer:
ik ben op weg naar Kanaän, Zijn land!

(Nel Benschop)

Kris Vergote-Tandt

Lichtmisviering


Lief kind,
straalkacheltje in mijn winter,
lenteblauwe baby,
zomerding,
lief oktobertje,
novemberzonneke.

Als ik jou op je trippelvoetjes
straks door de kamer zie gaan,
is de aarde lichter dan een zeepbel,
is het gedribbel als van een tokkelende mandolien,
is je oogopslag twee blauwe meren.

Opeens is de tafel lief en de stoelen zijn lief
de gordijnen en de schermerlamp zijn lief
en op het behang dansen sprookjesschimmen.

Diep in mij voel ik vonken van lekker vuur
van jong en pril van danserig leven
en m’n hart zingt...

Eindeloos kind,
onmetelijk wonder, stil geheim,
stamelend mysterie, lief mirakeltje,
je raakt me in het diepst van mijn ziel.

Ik wou dat je in mijn ogen
de stille ovatie kon lezen
die ik jou nu breng, minutenlang.

In het weekend was er voor de federatie Sint-Amandus heel wat te beleven. In beide parochies werd het feest van Maria Lichtmis gevierd.
Het is een heel oude traditie in onze kerk dat op het feest van Lichtmis alle gedoopte kinderen van het voorbije jaar nog eens speciaal aan moeder Maria worden toegewijd.
Het was deugddoend zoveel fiere ouders (52 dopelingen) met hun kindjes in de viering en nadien op een mooi verzorgde receptie te mogen ontmoeten.
De reacties van de mensen die ingingen op deze uitnodiging was zéér positief.
De kruikjes die overbleven na de vieringen waren van ouders die niet konden aanwezig zijn door werk, ziekte of het krokusverlof. Deze kruikjes zullen (nog enkele weken) afgehaald kunnen worden in de sacristie van zowel Pius X als Sint-Elooi na de vieringen.
Lichtmis is ook het feest van de religieuzen.
Zaterdagavond werd Leen Six, in de sociëteit van Sint-Michiel opgenomen. Op 4 oktober wordt Leen door de bisschop toegewijd aan de Heer.
Zowel de opname van Leen in de sociëteit van Sint-Michiel als de uiterst verzorgde lichtmisvieringen met voor Sint-Elooi een passende aansluiting met de vormelingen die volledig in het teken van het licht stond, maakten dit weekend onvergetelijk.
De samenwerking van de federatie en de Sint-Michielsbeweging is al lang niet meer voor priesters en diakens alleen.
Er is een intensieve en deugddoende samenwerking op alle niveaus!

Kris Vergote-Tandt

Nieuwjaarsviering


Zondag 20 januari vierden we op onze Sint-Elooisparochie “officieel” het nieuwe jaar in een mooie eucharistie. We zagen een zeer goed voorbeeld van wat een echte gemeenschapsviering kan en mag zijn. We waren natuurlijk blij en vereerd met de aanwezigheid van onze burgemeester, die op het einde van de viering nogmaals benadrukte dat wij als gelovige mensen een bijzondere taak hebben in het samenbrengen van mensen, in het gemeenschapsleven in al zijn facetten.
Ook onze vormelingen sloten aan en een gedeelte van de woorddienst werd door hen en door de catechisten verzorgd.
Een drietal families, die de voorbije maand een dierbare aan de Heer hadden toevertrouwd, kwamen met ons mee bidden.
De kerkraad was er samen met tal van vertegenwoordigers van de diverse verenigingen van onze parochie met zijn rijk sociaal leven.
Het spreekt van zelf, dat het Sint-Elooiskoor, met een sterke bezetting het geheel opluisterde.
Alles werd mooi afgerond met een gezellige receptie in ons parochiecentrum, waar we van de gelegenheid gebruik maakten om Christian Vanboeckxsel in de bloemetjes te zetten en te bedanken voor zijn jarenlange gedreven inzet voor Sint-Elooi en het parochiecentrum.
De talrijke opkomst was voor iedereen en zeker voor de priesters en de diakens een ware steun en bemoediging.
Kris Vergote-Tandt

Doopsel van de Heer

Na een drukke kerstperiode met onder meer het zeer geslaagde concert 'Muziek-Mozaïek', was het Sint-Elooiskoor op zondag 13 januari al terug in actie.